https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
yingSilky Fit 啞緻柔霧粉底 心得評價
COVERMARKSilky Fit 啞緻柔霧粉底

COVERMARK
Silky Fit 啞緻柔霧粉底

Silky Fit 啞緻柔霧粉底
COVERMARKSilky Fit 啞緻柔霧粉底
5.0
心得評價:30 篇(21人覺得好用)
容量/價格:HK$420/300
看產品及心得
ying
年齡26膚質乾性肌心得篇數79
3
2021.03.26 發表
粉質滑 手摸粉真係好細
但就係因為咁 佢真係好乾
一啲都唔岩乾肌用
用完佢甩哂皮 而且都好易溶 完全唔推薦
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.