https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20EPIC INK LINER 心得評價
NYX Professional MakeupEPIC INK LINER

NYX Professional Makeup
EPIC INK LINER

EPIC INK LINER
2.9
心得評價:3 篇(2人覺得好用)
容量/價格:HK$95
看產品及心得
Circlecyy20
年齡26膚質中性肌心得篇數1076
4
2023.08.18 發表
平價嘅眼線筆顯色度高多使用在眼尾,因為要卸妝會比較難,所以不建議整條眼線畫出來
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.