https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Pinky更生活化乳液(極致2) 心得評價
IPSA更生活化乳液(極致2)

IPSA
更生活化乳液(極致2)

MEULTIMATE2
IPSA更生活化乳液(極致2)
3.6
心得評價:5 篇(2人覺得好用)
容量/價格:50ml / HK$820
看產品及心得
Pinky
年齡35膚質乾性肌心得篇數831
4
2022.03.18 發表
白色乳液 狀,冇香味 ,有啲滋潤度,唔會太清爽,乾性皮膚日頭用都OK,夜晚用電話修護液感覺唔係太夠
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.