kakawong525Love Liner 極細防水眼線液 心得評價
mshLove Liner 極細防水眼線液
msh
Love Liner 極細防水眼線液
Love Liner 極細防水眼線液
5.1
心得評價:68 篇(50人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
kakawong525
年齡28膚質敏感肌心得篇數23
3
2020.06.30 發表
初初用係唔錯,筆尖幼細好順滑, 但唔知係咪放得耐。

開始甩一塊塊碎碎噉。上眼隔一陣乾咗就會甩碎屑要經常補。

但唔會甩色落眼肚。🤔🤔
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.