https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
hoyyyy清新體香棒 心得評價
Deonatulle清新體香棒

Deonatulle
清新體香棒

SoftStoneW
4.1
心得評價:4 篇(4人覺得好用)
容量/價格:20g / HK$97
看產品及心得
hoyyyy
年齡25膚質混合肌心得篇數5
7
2022.10.20 發表
標籤低刺激・敏感肌除異味
已經回購左超級多次
以前用出邊啲牌子會敏感但係呢隻唔會
止汗能力唔算特別勁但係消臭能力幾強
會繼續入手
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.