https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Pinky原生嫩肌面膜 心得評價
ORIGINS原生嫩肌面膜

ORIGINS
原生嫩肌面膜

Retexturizing Mask With Rose Clay
ORIGINS原生嫩肌面膜
4.6
心得評價:23 篇(16人覺得好用)
容量/價格:75ml / HK$215
看產品及心得
Pinky
年齡34膚質乾性肌心得篇數831
3
2021.01.29 發表
吱出嚟粉紅色,隻色好靚,搽上面有啲那那地既感覺
過幾分鐘就會乾,敷10分鐘後用水洗
有少少磨砂粒子,洗面時順便做埋磨砂
但唔易洗,要慢慢加水磨,使用上唔係咁方便
用完功效唔算太明顯
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.