https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
CC玫瑰滋潤身體護理油 心得評價
CANVAS玫瑰滋潤身體護理油

CANVAS
玫瑰滋潤身體護理油

玫瑰滋潤身體護理油
CANVAS玫瑰滋潤身體護理油
3.2
心得評價:4 篇(3人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
CC
年齡43膚質敏感肌心得篇數5
5
2020.12.06 發表
堅好用。佢陣玫瑰味淡淡地,令人好舒服、好relax。有啲牌子既玫瑰味太重,好假。Canvas 尼支吸得好快,用完第日皮膚都唔乾。已經準備入番支300ml 。😎
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.