https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20Super Keana 零毛孔細緻精華水 心得評價
Dr.Ci:LaboSuper Keana 零毛孔細緻精華水

Dr.Ci:Labo
Super Keana 零毛孔細緻精華水

Super Keana 零毛孔細緻精華水
Dr.Ci:LaboSuper Keana 零毛孔細緻精華水
4.8
心得評價:74 篇(40人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
Circlecyy20
年齡26膚質中性肌心得篇數1081
5
2023.03.02 發表
清爽的潤膚水 主要是夏天曬後濕敷 皮膚很快被鎮靜 後續保養會更修護
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.