https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20扁平眼影掃 心得評價
ARMANI Beauty扁平眼影掃

ARMANI Beauty
扁平眼影掃

FLATEYEBRUSH
3.0
心得評價:2 篇(2人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
Circlecyy20
年齡27膚質中性肌心得篇數1076
5
2024.03.11 發表
刷毛好柔軟 設計相對扁平 對於沾上眼影粉很容易開 亦都相當顯色 容易減低飛分嘅情況
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.