https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20MATTE LIPSTICK 心得評價
NYX Professional MakeupMATTE LIPSTICK

NYX Professional Makeup
MATTE LIPSTICK

霧打霧狀唇膏
NYX Professional MakeupMATTE LIPSTICK
2.6
心得評價:2 篇
容量/價格:
看產品及心得
Circlecyy20
年齡27膚質中性肌心得篇數1079
4
2024.03.07 發表
好霧感既lipstick 上嘴顯色度都幾高 秋冬感都幾強烈 春夏用可能就有少少over
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.