https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20茶樹油 心得評價
The Body Shop茶樹油

The Body Shop
茶樹油

Tea Tree Oil
The Body Shop茶樹油
5.4
心得評價:102 篇(59人覺得好用)
容量/價格:10ml/20ml / HK$89/149
看產品及心得
Circlecyy20
年齡27膚質中性肌心得篇數1080
4
2024.02.16 發表
對於未爆出仲谷住谷住既痘痘幾有用 如果已經有傷口就唔好用 因為會好lar
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.