balabababa假眼睫毛 心得評價
Miche Bloomin'假眼睫毛

Miche Bloomin'
假眼睫毛

MicheBloomin'FakeEyelash
4.0
心得評價:1 篇
容量/價格:4對 / HK$85
看產品及心得
balabababa
年齡25膚質混合肌心得篇數413
4
2020.05.28 發表
睫毛好纖長,非常夠濃密。毛質比普通街買更順滑。