https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
bibubibu魔法捲翹定形睫毛液 心得評價
KOSÉ魔法捲翹定形睫毛液

KOSÉ
魔法捲翹定形睫毛液

CURL KEEP MAGIC multitasking mascara
KOSÉ魔法捲翹定形睫毛液
3.8
心得評價:4 篇(2人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
bibubibu
年齡24膚質混合肌心得篇數139
7
2023.06.03 發表
呢支睫毛膏可以做到卷翹纖長效果
只要先用睫毛夾夾好睫毛
然後再用呢支mascara 用向上嘅手法掃上睫毛膏
睫毛可以維持卷翹一整天!
即使去玩水都唔會溶
佢搽到根根分明嘅效果 唔容易結塊
不過就冇乜濃密效果
有幾次用呢支mascara都比人問係咪植咗睫毛
不過佢就比較難 卸
用返睫毛液專用卸妝液或者卸妝油會比較好

已經回購三四支 性價比高
又平又好用

L
o
a
d
i
n
g
.
.
.