https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
suetying胜肽修護髮膜(小金碗) 心得評價
Dove 多芬胜肽修護髮膜(小金碗)

Dove 多芬
胜肽修護髮膜(小金碗)

Dolce Supernova
5.9
心得評價:130 篇(114人覺得好用)
容量/價格:260g / HK$59.9
看產品及心得
suetying
年齡26膚質乾性肌心得篇數193
5
2023.06.21 發表
我成日染髮 頭髮受損髮質
當然髮膜都係間唔中用下
一唔用個期髮質真係會差好多好多 😞🫢
今次收到@cosme 邀請我試用呢隻Dove小金碗
打開已經有好清香既氣味 味道唔會好假 用完個頭都會有陣陣呢種香味
用完頭髮都順直左 頭髮都得以修護🫶
繼續會再觀察多一排 ❤️用左幾次初步感覺都覺得唔錯 💜
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.