https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
mandy1031速效滲透修復髮膜 心得評價
TSUBAKI速效滲透修復髮膜

TSUBAKI
速效滲透修復髮膜(已停產)

速效滲透修復髮膜
TSUBAKI速效滲透修復髮膜
5.5
心得評價:74 篇(59人覺得好用)
容量/價格:180g / HK$98
此產品已停產並升級成山茶花極致滲透修復髮膜了,立即點擊看看吧!
*提醒您,此為舊版產品
最新升級版 山茶花極致滲透修復髮膜 上市囉
馬上看
看產品及心得
mandy1031
年齡29膚質乾性肌心得篇數18
5
2020.05.21 發表
用完啲頭髮都幾順滑 但係次次用完之後都要沖一沖個地板 因為太活滑佢好易會冼親😂😂 而且最好嘅就係搽上去之後唔使等3分鐘就即刻可以沖水
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.