https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
貓餅防曬乳液 心得評價
SUNPLAY防曬乳液

SUNPLAY
防曬乳液

Super Block Lotion
SUNPLAY防曬乳液
3.5
心得評價:11 篇(3人覺得好用)
容量/價格:42g / HK$89.9
看產品及心得
貓餅
年齡24膚質混合肌心得篇數245
5
2024.06.21 發表
用防曬最緊要係乜嘢?就係唔會曬黑,呢支防曬液有130度防曬係數,真係唔黑,水上活動用就啱晒,當然咁高防曬度數的話,係會有少少,但係最緊要唔黑
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.