https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
維他他薄荷潤唇膏 心得評價
MENTHOLATUM 曼秀雷敦薄荷潤唇膏

MENTHOLATUM 曼秀雷敦
薄荷潤唇膏

MedicatedLipbalm
MENTHOLATUM 曼秀雷敦薄荷潤唇膏
3.8
心得評價:57 篇(17人覺得好用)
容量/價格:3.5g / HK$29
看產品及心得
維他他
年齡33膚質混合肌心得篇數389
5
2024.02.23 發表
曼秀雷敦成日出一啲特別版潤唇膏,今次出咗貓爪,照樣係薄荷潤唇膏,但係得意咗好多,薄荷潤唇膏一向好用,滋潤,有即時嘅保濕效果,但係隔一陣又會乾返,所以要keep住補搽,價錢好大眾,買多幾支都唔怕。 搽上咀亦有好明顯嘅薄荷味,嘴唇即時涼涼哋, 好提神!
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.