https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
lingbbCOMPACT MIRROR II 心得評價
JILL STUARTCOMPACT MIRROR II

JILL STUART
COMPACT MIRROR II

COMPACTMIRRORII
JILL STUARTCOMPACT MIRROR II
2.9
心得評價:3 篇(1人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數952
4
2022.10.30 發表
佢外型勁公主好靚,佢可以座檯式,但我兼佢唔夠大同角度調整福度細,所以送咗俾人
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.