https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
JILL STUARTBirth Stone Color Collection Nail lacquer N

JILL STUART
Birth Stone Color Collection Nail lacquer N

BirthStoneColorCollectionNaillacquerN
JILL STUARTBirth Stone Color Collection Nail lacquer N
2.8
心得評價:1 篇(1人覺得好用)
容量/價格:

產品資訊

宛若誕生石般的清澈呈色效果與光輝的指彩。優越的速乾性、輕盈滑順的延展力。長時間維持美麗指尖風采。

Birth Stone Color Collection Nail lacquer N產品概要
-
心得評價1 篇(1 人覺得好用)?
精選排序
下載@cosme APP 閱讀更多此產品相關心得> 按此下載 <