clammm深層高效保濕面霜 心得評價
Curél深層高效保濕面霜
Curél
深層高效保濕面霜
CurelFaceCream
5.0
心得評價:101 篇(68人覺得好用)
容量/價格:40g / HK$180
看產品及心得
clammm
年齡23膚質乾性肌心得篇數5
6
2022.03.02 發表
幾年前嘅一次皮膚敏感令到我認識咗curel呢個brand 跟住見佢呢個collection係專for乾燥敏感肌 就買嚟試下 記得嗰陣用咗幾日敏感嗰啲位開始穩定返 自此我呢幾年都有keep住用佢 求個安心😹

有啲人覺得佢用落好笠 但因為我都算係大乾肌所以我自己就覺得都唔錯🤔夏天我會夜晚先用佢 日頭嚟講可能太厚重 冬天嘅話夜晚就未必夠力 可能要用啲強啲嘅精華/油 日頭用就okay

呢幾年其實keep住用 應該都用咗十晏左右😹
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.