https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
可可洛滋潤亮彩唇膏筆 心得評價
CLINIQUE滋潤亮彩唇膏筆

CLINIQUE
滋潤亮彩唇膏筆

滋潤亮彩唇膏筆
CLINIQUE滋潤亮彩唇膏筆
4.1
心得評價:22 篇(11人覺得好用)
容量/價格:3g / HK$150
看產品及心得
可可洛
年齡27膚質混合肌心得篇數2
4
2023.02.24 發表
標籤滋潤貼服
好耐之前用過,不過因為隻顏色莓紅色對嗰時嘅我嚟講太成熟了,carry唔到😂 所以最後用左幾次就無用。但印象中質地係軟熟嘅,好好畫、易上色。單純以功能面嚟評價嘅話係實用嘅。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.