https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
WaiKeiShine Chic Lip Lacquer 心得評價
ETUDEShine Chic Lip Lacquer

ETUDE
Shine Chic Lip Lacquer

Shine Chic Lip Lacquer
3.3
心得評價:11 篇(3人覺得好用)
容量/價格:HK$139
看產品及心得
WaiKei
年齡22膚質混合肌心得篇數5
4
2020.08.30 發表
顏色幾靚 而且都唔會容易有甩色既情況
搽上嘴都好有光澤 同唔會有種好乾既感覺
一段時間之後嘴角嘴唇都唔會有結塊情況出現 算係唔錯!
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.