https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Karychung神經醯胺200原液 心得評價
TUNEMAKERS神經醯胺200原液

TUNEMAKERS
神經醯胺200原液

Ceramide 200
TUNEMAKERS神經醯胺200原液
5.4
心得評價:31 篇(25人覺得好用)
容量/價格:20ml/60ml / HK$180/452
看產品及心得
Karychung
年齡28膚質油性肌心得篇數4
7
2024.06.05 發表
標籤低刺激・敏感肌修復皮膚屏障
超級大愛哩個牌子
可以修復皮膚屏幕 同埋可以幫助吸收後續化妝品
所以有勁多存貨 😂
已經用咗好多支 大推
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.