https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
winhaha亮澤定型魔髮球 心得評價
Utena亮澤定型魔髮球

Utena
亮澤定型魔髮球

MatomageHairStylingStickRegular
3.3
心得評價:32 篇(5人覺得好用)
容量/價格:HK$60
看產品及心得
winhaha
年齡34膚質敏感肌心得篇數17
1
2021.03.20 發表
恕我直言😂😂Lup ,無造型感,唔好用。
好處,平,大型個人用品店容易買到。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.