https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
winhaha控油礦物散粉 (礦物控油碎粉) 心得評價
INNISFREE控油礦物散粉 (礦物控油碎粉)

INNISFREE
控油礦物散粉 (礦物控油碎粉)

No sebum mineral powder
INNISFREE控油礦物散粉 (礦物控油碎粉)
5.6
心得評價:298 篇(203人覺得好用)
容量/價格:5g/5g / HK$54/60
看產品及心得
winhaha
年齡34膚質敏感肌心得篇數17
7
2021.04.06 發表
今年新岀嘅特別版!特別版!係特別版呀!
我呢盒Bear Bear 係薄荷糖香味,氣味清新,感覺有小小冰涼,絕對唔係d 死甜又假嘅香味,可放心購買😍😍

質地一如既往咁好用,非常之滑又控油。價錢絕對靚價,門店54蚊,口罩妝必備!😷😷😷
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.