https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
minna ki玫瑰深層保濕柔膚水 心得評價
fresh玫瑰深層保濕柔膚水

fresh
玫瑰深層保濕柔膚水

Rose Deep Hydration Facial Toner
fresh玫瑰深層保濕柔膚水
5.0
心得評價:56 篇(32人覺得好用)
容量/價格:250ml / HK$370
看產品及心得
minna ki
年齡30膚質混合肌心得篇數14
6
2024.03.16 發表
保濕度好好 尤其係夏天用‼️ 加上佢有玫瑰味用完皮膚唔會繃緊好清爽🫶🏻 不過用到最尾啲玫瑰花瓣會塞住瓶口😪
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.