https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
Angie旋轉式防水眼線膠筆 心得評價
Solone旋轉式防水眼線膠筆

Solone
旋轉式防水眼線膠筆

旋轉式防水眼線膠筆
3.7
心得評價:3 篇(3人覺得好用)
容量/價格:0.4g
看產品及心得
Angie
年齡27膚質混合肌心得篇數694
6
2023.09.09 發表
非常容易上手嘅眼線膠筆, 新手都覺得好容易用,妝效持久, 夏天用都唔怕變熊貓眼
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.