https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Reo:DiMOTE MASCARA COLOR 心得評價
UZU BY FLOWFUSHIMOTE MASCARA COLOR

UZU BY FLOWFUSHI
MOTE MASCARA COLOR

MOTEMASCARACOLOR
UZU BY FLOWFUSHIMOTE MASCARA COLOR
2.7
心得評價:2 篇(2人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
Reo:Di
年齡28膚質中性肌心得篇數26
6
2020.09.09 發表
個個都只講眼線 但其實uzu睫毛膏都好用
好少彩色睫毛膏係好顯色
呢款個個色上眼都真係顯色
雖然冇纖維但纖長效果都還不錯
但如果想追求濃密效果 可能就唔岩