https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Grace Yeung舒特膚潤膚膏 心得評價
Cetaphil 舒特膚舒特膚潤膚膏

Cetaphil 舒特膚
舒特膚潤膚膏

Moisturising Cream
Cetaphil 舒特膚舒特膚潤膚膏
5.1
心得評價:29 篇(26人覺得好用)
容量/價格:50g / HK$53.9
看產品及心得
Grace Yeung
年齡1膚質混合肌心得篇數5
6
2024.01.07 發表
標籤滋潤
依家天氣雖然唔凍,但係皮膚好乾好痕,所以買黎使用,使用後感覺好補水!皮膚冇咁抿緊
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.