https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20柔絲炫彩眼影 心得評價
BOBBI BROWN柔絲炫彩眼影

BOBBI BROWN
柔絲炫彩眼影

LUXE EYE SHADOW
BOBBI BROWN柔絲炫彩眼影
5.8
心得評價:9 篇(8人覺得好用)
容量/價格:1.8g / HK$290
看產品及心得
Circlecyy20
年齡27膚質中性肌心得篇數1080
7
2024.03.11 發表
隻光澤加底色好靚 上眼都好岩黃皮膚用 有少少顯眼 但係用落都多人讚
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.