lingbb免沖洗爽髮粉 心得評價
LUSH免沖洗爽髮粉

LUSH
免沖洗爽髮粉

no-drought Dry Shampoo
5.0
心得評價:5 篇(4人覺得好用)
容量/價格:115g/50g / HK$170/100
看產品及心得
lingbb
年齡32膚質敏感肌心得篇數717
5
2022.08.28 發表
成份天然,粉粒尚算幼細,香味係有淡淡既青檸味,吸油方面都幾唔錯。
佢幾大支,好似用極都唔完,CP值幾高,
可惜係個樽設計唔好,倒出黎唔夠集中,一時太小一時太多跌到周圍都係。
我會放係一個出街用既盒入面當做refill。
推介想買dry shampoo既補充裝就買呢款!
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.