Jodi_YanH.A. Supreme 舒緩修護精華 心得評價
HADA LABO 肌研H.A. Supreme 舒緩修護精華

HADA LABO 肌研
H.A. Supreme 舒緩修護精華

H.A.SUPREME CICA SOOTHING CONCENTRATE
5.9
心得評價:38 篇(35人覺得好用)
容量/價格:HK$219
看產品及心得
Jodi_Yan
年齡23膚質敏感肌心得篇數6
6
2023.03.19 發表
我係乾燥敏感肌 用左呢3支精華一段時間 發覺皮膚整體都穩定左好多 平時多數都會將佢地疊加咁樣搽 視乎番我果陣有咩需要 不過正常黎講我都會朝早cera +vita 夜晚 Cera +cica 咁樣用 如果真係太敏感既話我就朝早都用埋Cica

Cera B5保濕功效
Vita淨斑美白功效
Cica 舒緩修護功效


Cera 質地都好輕薄同平時啲b5精華差唔多 好快吸收到 搽完會即刻覺得塊面補左水 動L動L咁 好舒服 用完一排整體皮膚都好水潤同穩定 毛孔都細啲Vita 同Cera質地上就差唔多 用完一輪就覺得整體膚色有提亮左 塊面冇咁黃 但我本身就冇乜印同班 試唔到去印效果係點啦


Cica既質地就係奶白色咁樣 杰身啲啲咁多 但同樣都好快吸收到 唔會唔舒服既 有泛紅既時候用佢係真係即刻可以降到 同埋乾到痕痕地果陣都即刻可以舒緩到 果陣帶埋佢去日本頭兩日未適應到咁乾 都會靠佢幫手穩定皮膚

3支疊搽既效果真係幾好 性價比又高 推介!
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.