https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
vivi123皇牌保濕洗顏泡泡 心得評價
SENKA 專科皇牌保濕洗顏泡泡

SENKA 專科
皇牌保濕洗顏泡泡

Perfect Whip
4.6
心得評價:137 篇(58人覺得好用)
容量/價格:120g / HK$59
看產品及心得
vivi123
年齡18膚質混合肌心得篇數5
2
2019.12.25 發表
清得好乾淨,但用完超級無敵乾!!!!上網睇過人話長期用佢會令皮膚越來越乾,越來越差!唔會再試,千祈唔好買。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.