https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
🌸Lip Blossom(停) 心得評價
JILL STUARTLip Blossom(停)

JILL STUART
Lip Blossom(停)(已停產)

LipBlossom (舊)
JILL STUARTLip Blossom(停)
3.0
心得評價:3 篇(1人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
🌸
年齡31膚質敏感肌心得篇數498
4
2023.06.12 發表
係一隻滋潤嘅唇膏,顯色度唔錯,但係唔持久,好快就甩色,需要時常補妝。但係包裝好精美,唇膏蓋頂有一塊小鏡子,方便隨時補妝。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.