sammipink祛斑淨白精華面膜 心得評價
FANCL祛斑淨白精華面膜

FANCL
祛斑淨白精華面膜

祛斑淨白精華面膜
4.9
心得評價:13 篇(7人覺得好用)
容量/價格:HK$340
看產品及心得
sammipink
年齡38膚質混合肌心得篇數21
6
2022.02.18 發表
呢款係長期keep 住用既面膜,質地水潤,敷完後即刻白左,面上吸收左很多精華,之後再按摩令精華滲入皮膚底層,肌膚都感覺到緊緻左,仲好保濕。不過官方寫用5-10分鐘太少,要敷15分鐘就吾會浪費晒啲精華。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.