https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
Circlecyy20A.L.L. Clear Oil 淨透卸粧油 心得評價
SENKA 專科A.L.L. Clear Oil 淨透卸粧油

SENKA 專科
A.L.L. Clear Oil 淨透卸粧油

A.L.L. Clear Oil 淨透卸粧油
4.4
心得評價:18 篇(10人覺得好用)
容量/價格:
看產品及心得
Circlecyy20
年齡26膚質中性肌心得篇數1076
4
2023.08.18 發表
算是清爽的卸妝油,但是需費力在面上塗抹,才能夠清洗面上的妝容,濃妝可能不太適合
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.