https://www.facebook.com/tr?id=7902131829819661&ev=PageView&noscript=1
🌸Rouge à Lèvres Satin唇膏 心得評價
GUCCIRouge à Lèvres Satin唇膏

GUCCI
Rouge à Lèvres Satin唇膏

rouge a levres satin lipstick
4.0
心得評價:4 篇(4人覺得好用)
容量/價格:HK$305
看產品及心得
🌸
年齡30膚質敏感肌心得篇數494
5
2022.11.10 發表
唇膏設計優雅復古,顯色易用,妝效尚算持久,又唔會太乾,整體嚟講都唔錯👍🏻
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.