clcln高效眼部卸妝液 心得評價
Bifesta高效眼部卸妝液

Bifesta
高效眼部卸妝液

BifestaEYEMAKEUPREMOVER
5.6
心得評價:138 篇(126人覺得好用)
容量/價格:HK$53
看產品及心得
clcln
年齡30膚質混合肌心得篇數5
7
2022.08.20 發表
呢枝眼唇真係喺cosme回購過最多次既產品!又平又好用,無乜缺點可以講,我本身係淡妝, 兩隻眼各用一面化妝綿已經落得晒了
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.