https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
OPERAMylash Advanced 睫毛膏

OPERA
Mylash Advanced 睫毛膏

Opera Mylash Advanced Mascara
OPERAMylash Advanced 睫毛膏
5.3
心得評價:31 篇(25人覺得好用)
容量/價格:HK$75

產品資訊

一款集纖長、濃密、捲翹於一身的全方位睫毛膏。內含維他命B5和人蔘萃取之外,更添加了睫毛保濕成分: 山茶花萃取和蘋果萃取,保濕力更上一級。在刷覆睫毛同時更能保護睫毛的健康。

心得評價31 篇(25 人覺得好用)?
精選排序