https://www.facebook.com/tr?id=505889786483780&ev=PageView&noscript=1
KatrinaAQ Emulsion 心得評價
DECORTÉAQ Emulsion

DECORTÉ
AQ Emulsion

AQEmulsion
DECORTÉAQ Emulsion
5.3
心得評價:9 篇(8人覺得好用)
容量/價格:200ml/200ml / HK$690/670
看產品及心得
Katrina
年齡32膚質混合肌心得篇數312
6
2022.01.07 發表
佢哋嘅護膚程序係先乳後水。呢一款AQ乳液用法係要用兩泵勻 全面,一開始仲擔心兩Pat會唔會太多,但佢滲透力好快,好快就已經被皮膚吸收晒。皮膚會即時柔軟左同有光澤。 用咗一排皮膚係有飽滿同水潤咗。同埋我真係好鍾意佢個香味,聞落係舒服同高級 香味。
L
o
a
d
i
n
g
.
.
.